Connect with Us

Facebook

Social Connect by NewsPress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

 • Ethiek en hygiëne staan binnen massagetherapie van Laar hoog aangeschreven.
 • Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Massagetherapie van Laar geeft geen erotische massages.
 • Het wordt niet op prijs gesteld als dit tijdens een massage gevraagd wordt.
 • Massagetherapie van Laar behoudt zich het recht voor om de behandeling te
  staken en zal de betreffende cliënt voor toekomstige behandelingen weigeren.
 • Mobiele telefoons graag op stil of uitgeschakeld.
 • Roken in de wacht- en behandelruimte is niet toegestaan.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld over
  uw sportieve en medische verleden (anamnese).
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseur de
  behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts.
 • Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemd.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of
  andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een
  massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Betalingen uitsluitend contant.
 • Massagetherapie van Laar behoudt zich het recht, om cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszin aanleiding geven tot contra indicatie.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren.
 • Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
 • Bij het ondergaan van een massage accepteert u automatisch de
  algemene voorwaarden.